Future is in no way linear

Každý deň robíme rozhodnutia, ktoré neustále menia a formujú naše osudy. Či už je to niečo banálne, ako produkt, ktorý si kúpite v obchode a zachutí vám na najbližší rok alebo niečo trošku podstatnejšie ako napríklad, s kým sa rozhodnete stráviť zvyšok svojho života. Áno, som toho názoru, že každý si je strojcom svojho vlastného šťastia a má možnosť nekonečnej voľby. Keby som presvedčený o opaku, že môj život je len priamka z bodu Narodenie do bodu Smrť, tak to je svojím spôsobom tiež rozhodnutie, ktoré som učinil a ktoré mi ponúkne ďalšiu pavučinu možností a to je to, o čom to cele je. Všetko vždy bolo a bude v mojich rukách a dúfam, že každý ďalší ťah ma učiní vždy o niečo šťastnejším.

moja oblubena kosela :p
shirt - h&m
shorts - leiv's
sneakers - nikeid

4 komentáre: